HHS

HHS

Серията софт стартери HHS е най-новата разработка на HNC, която използва
водещи технологии за бавно развъртане на асинхронни двигатели.Те ефективно ограничават пусковия ток на асинхронния двигател, и намират широко проложение при вентилатори, водни помпи, компресори, транспортно и друго тежко оборудване, като идеално подменят старирането със звезда-триъгълник, атвотрансформатор или магнетрон.
Характеристики:
Рразлични стартови режими:
Висока надеждност:
Микропроцесорно управление, с което се избягва прекомерното регулиране на аналоговата верига в миналото, и се получават отлична точност и бързина на развъртане
Висока производителност:
Програмируем режим на забавяне на стартирането, програмируем контрол на блокировките
Без изисквания за последователност на фазите.
Времената за стартиране и рзвъртане могат да бъдат променяни
Функция за динамична памет за неизправности, лесно се намира причината за повредата, до десет грешки могат да бъдат записани
Пълен динамичен контрол и наблюдение по MODBUS
Различни защитни функции: пренапрежение, ниско напрежение, прегряване, загуба на фаза, претоварване на двигателя и др.
LCD дисплей
Отлична електромагнитна съвместимост

Показване на 1–9 от 24 резултата