Новини

ЕЛИНВЕНТ достави и инсталира 4 броя мощни честотни инвертори за управление на асинхронни двигатели

Честотен инвертор

Елинвент ЕООД достави и инсталира 4 броя мощни честотни инвертори за управление на асинхронни двигатели от серията HV480 на HNC Electric, съответно с мощности 15, 18, 30 и 37 kW, на Мартинов Клима ЕООД . Инверторите бяха използвани за изработка на въздухообработващи климатични камери внедрени в цеховете на Паралел ЕАД, гр. Севлиево. В последно време, все по-често, в системите за отопление и вентилация (О и В), започват да се използват честотни инвертори за регулиране скоростта на въртене на вентилатори, помпи и др. Проучванията показват, че по този начин, разходът на енергия може да се намали с около 30%.