Полезна информация

HMI Операторски панел

Операторски панели

Какво е HMI Операторски панел?

HMI Операторски панел е панел за управление, който свързва човек с машина, система или устройство. Въпреки че терминът може технически да се приложи към всеки екран, който позволява на потребителя да взаимодейства с устройство, HMI се използва най-често в контекста на индустриален процес.

В индустриалните приложения HMI могат да се използват за:

• Визуално показване на данни

• Проследяване на времето за производство, тенденциите и производствените етикети

• Наблюдение на Key Performance Indicators (KPI)

• Мониторинг на входове и изходи на индустриални устройства

Подобно на начина, по който бихте взаимодействали с вашата климатична система, за да проверите и контролирате температурата в къщата си, операторът във фабриката може да използва HMI, за да провери и контролира температурата на промишлен резервоар за вода или да види дали определена помпа в съоръжението в момента работи.

Кой използва HMI ?

HMI Операторски панели се използват от почти всички индустриални организации, както и от широк кръг други компании, за взаимодействие с техните машини и оптимизиране на техните индустриални процеси.

Индустриите, използващи HMI, включват:

•Енергетика

•Храни и напитки

• Производство

• Нефт и газ

• Рециклиране

• Транспорт

• Вода и отпадъчни води

•И много други

Най-често срещаните професии, които взаимодействат с HMI Операторски панели , са операторите, системните интегратори и инженерите, особено инженерите на системи за контрол. HMI Операторски панели са основни ресурси за тези специалисти, които ги използват за наблюдение на процеси, диагностика на проблеми и визуализиране на данни.

Начини на използване на HMI Операторски панели

HMI Операторските панели комуникират с програмируеми логически контролери (PLC) и входно / изходни сензори, за да получават и показват информация на потребителите. HMI Операторски панели могат да се използват за прости функции, като мониторинг и проследяване, или за извършване на по-сложни операции, като изключване на машини или увеличаване на производствената скорост.

HMI Операторските панели се използват за оптимизиране на индустриалени процеси чрез цифровизиране и централизиране на данни за оператора. Чрез използване на HMI Операторски панели , операторите могат да виждат важна информация, показвана в графики, диаграми или цифрови табла, да преглеждат и управляват аларми и да се свързват със системи SCADA и MES.

Развитие и тенденции в HMI технологията

През последното десетилетие променящите се оперативни и бизнес нужди предизвикаха интересни разработки в технологията HMI. Сега все по-често се срещат еволюирали форми на HMI, като високопроизводителни HMI, сензорни екрани и мобилни устройства, заедно с по-традиционните модели. Тези модернизирани интерфейси създават повече възможности за взаимодействие и анализ на оборудването.

Операторите и потребителите все повече преминават към високопроизводителни HMI Операторски панели , метод за дизайн на HMI, който помага да се осигури бърза и ефективна работа. Такива високопроизводителни HMI Операторски панели са панелите от новата серия на HNC Electric – HT3000

Сензорните екрани и мобилният HMI са два примера за технологичен напредък, който се появи с появата на смартфоните. Вместо бутони и превключватели, модернизираните HMI позволяват на операторите да докосват физическия екран за достъп до контролите. Сензорните екрани са особено важни, когато се използват с мобилен HMI, който се използва или чрез уеб базиран HMI / SCADA, или чрез уеб приложение. Мобилният HMI предлага редица предимства на операторите, включително незабавен достъп до HMI информация и дистанционно наблюдение.

Дистанционно наблюдение

Мобилното дистанционно наблюдение позволява по-голяма гъвкавост и достъпност както за операторите, така и за мениджърите. С тази функция операторът на системата за контрол ,може например да потвърди температурата на склада от преносимо устройство, като елиминира необходимостта от надзор на място след работно време. Скоро проверката на процес във фабриката, докато сте на километри от съоръжението, няма да изглежда като нещо необичайно. Новата серия HMI Операторски панели HT3000, чрез големия си набор комуникациоони интерфейси (Ethernet, WiFi, 4G, USB, Modbus) улеснява реализирането на системи за дистанционно наблюдение и контрол.

Edge of the Network и Cloud (Облачни) HMI Операторските панели

Edge of the Network HMI Операторските панели също са много търсени, тъй като позволяват на операторите достъп до данни и визуализация от полеви устройства. Освен това все по-често се изпращат данни от локални HMI Операторски панели до облака, където те могат да бъдат достъпни и анализирани от разстояние, като същевременно се запазват локалните възможности за контрол. HMI Операторските панели от серията HT3000, предлагат възможности както за edge computing, така и за връзка с облак.

Надникване в бъдещето на HMI Операторските панели

Водещите производители проучват начини за внедряване на добавена реалност (AR) и виртуална реалност (VR), за да визуализират производствените процеси.

Тъй като данните заемат все по-важна роля в производството, бъдещето изглежда много светло за HM Операторските панели . Тази технология може да е изминала дълъг път, но потенциалът й за развитие остава практически неограничен.